Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
Cảm hứng thiết kế

Cảm hứng thiết kế

Cảm hứng thiết kế

Nhà vòm Guyim / Nextoffice

Nhà vòm Guyim ở Iran là công trình đoạt giải trong hạng mục Nhà ở đang thực hiện tại Liên hoan Kiến trúc Thế giới 2018. Câu hỏi do nhóm thiết kế đặt ra là kết cấu vòm chịu tải sẽ đỡ cho không gian bên trong và giữ công trình chắc chắn ra…

- Advertisement -