Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
Trung Quốc

Trung Quốc

Khách sạn The Walled / Neri & Hu

Khách sạn The Walled nằm ở gần Sấu Tây Hồ, Dương Châu, Trung Quốc. Công trình do Neri & Hu đảm nhiệm nằm giữa quang cảnh hồ và một số công trình hiện trạng. Từ đó đề bài cho nhóm thiết kế là tạo công năng mới cho những khu nhà sẵn có,…

- Advertisement -