Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
sinh viên

sinh viên

Bạn là sinh viên kiến trúc khi…

Bạn là sinh viên kiến trúc khi... 1. ... bạn quan sát ngày sinh nhật của bạn, chứ không tổ chức nó. 2. ... bạn nghĩ là bạn có thể tạo ra không gian. 3. ... bạn luôn luôn thèm ngủ vào mỗi cuối tuần. 4. ... bạn mất chìa khóa nhà một tuần…