Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
Hung Nguyen Architects

Hung Nguyen Architects

Pavilion of the Origins

Pavilion of the Origins được đặt tại Hà Nội – một trong những thành phố có mức ô nhiễm không khí cao nhất thế giới. Vào năm 2016, chỉ số bụi PM2.5 đo được ở Hà Nội cao gấp 7 lần mức độ cho phép của Tổ chức Y tế Thế Giới WHO. Nguyên nhân…