Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
Đồng Nai

Đồng Nai

LT House

Địa điểm: Long Thành, Đồng Nai Đơn vị thực hiện: Tropical Space Kiến trúc sư: Nguyễn Hải Long, Trần Thị Ngụ Ngôn, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Thị Thủy