Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
Cuộc thi – Giải thưởng

Cuộc thi – Giải thưởng

Các cuộc thi, giải thưởng thiết kế.

Cuộc thi FuturArc Prize 2019

FuturArc Prize tìm kiếm những ý tưởng thiết kế sáng tạo cho Châu Á. Cuộc thi tạo một diễn đàn cho Kiến trúc sư và Sinh viên – những người quan tâm đến các vấn đề môi trường. Thông qua sự tác động mạnh mẽ của trí tưởng tượng, cuộc thi mong…

- Advertisement -