Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ

[Revit] Giới thiệu tổng quan công cụ mới – CSiXRevit.

Hãng Computers and Structures, Inc (CSI) ra mắt công cụ CSiXRevit mới, Link chuyển đổi dữ liệu giữa ETABS® 2013/SAP2000 v15.2.1 và Autodesk Revit® Structure 2014 và 2015. 

Hãng Computers and Structures, Inc (CSI) vừa cho ra mắt công cụ CSiXRevit mới, liên kết cho phép chuyển đổi dữ liệu giữa ETABS® 2013, 2015 / SAP2000 v15.2.1 và Autodesk Revit® Structure 2014, 2015. Cụ thể có 4 quy trình khác nhau trong việc trao đổi dữ liệu như sau:

  • Xuất từ Revit Structure để tạo ra mô hình trong ETABS/SAP2000
  • Xuất từ Revit Structure để cập nhật lên mô hình hiện ETABS hiện có
  • Nhập từ ETABS/SAP2000 để tạo ra một mô hình mới trong Revit Structure
  • Nhập từ ETABS để cập nhật lên mô hình Revit Structure hiện có.

Revit4

CSiXRevit công cụ giao tiếp mạnh mẽ, cho phép tối đa hóa khả năng kết hợp giữa ETABS/SAP2000 và Revit® Structure 2014-2015

CSiXRevit hỗ trợ phiên bản 32-bit và 64-bit của Revit® Structure 2014 và 2015.

CSiXRevit cho Revit® Structure 2014 và 2015  hiện tại chỉ tương thích với ETABS 2013 và 2015và SAP2000 V15.2.1.

1. Tổng quan – Revit Structure sang ETABS:

– Dữ liệu nhập vào là mô hình phân tích lấy từ Revit. Mô hình đó sẽ được tạo ra hoặc cập nhật vào Etabs

– Khi nhập mô hình từ Revit Structure vào ETABS, người dùng có thể kiểm tra tất cả dữ liệu mô hình liên quan trong Revit Structure trước khi chấp nhận nhập mô hình hoặc cập nhật mô hình đó.

– Người dùng có thể thay đổi các đối tượng trước khi nhập hoặc cập nhật mô hình.

– Tất cả các đơn vị chuyển đổi từ Revit Structure sang ETABS sẽ được quản lý bởi CSiXRevit.

Revit-1

2. Dữ liệu các tầng:

– Người dùng có thể hiển thị tất cả dữ liệu trong Revit Structure trước khi nhập hoặc cập nhật vào

Revit-2

3. Thuộc tính của vật liệu:

– Tất cả các thuộc tính vật liệu trong Revit Structure sẽ được import vào ETABS.

– Tính chất vật liệu mới tương đương sẽ được tự động tạo ra và ánh xạ tới ETABS.

– Người dùng có thể thực hiện những thay đổi nhỏ tính chất vật liệu khi nhập sang ETABS.

– Tính chất vật liệu trong Revit Structure có thể được gán làm mặc định cho tính chất vật liệu trong ETABS.

Revit-3

4. Các thuộc tích dữ liệu thành phần

– Tất cả các thuộc tính thành phần của Revit Structure sẽ được ánh xạ với các thuộc tính thành phần trong ETABS (các dạng thép hình tiêu chuẩn) hoặc tạo ra thông số (hình dạng tiêu chuẩn bê tông) trong ETABS.

– Người dùng có thể hoàn toàn kiểm soát các thuộc tính thành phần được ánh xạ.

– Thuộc tính thành phần ánh xạ có thể được lưu và sử dụng lại trong các trường hợp có nhiều ánh xạ nhưng chỉ cần định nghĩa một thuộc tính thành phần. (Ứng dụng trong các trường hợp cấu kiện giống nhau, vật liệu giống nhau… trong mô hình)

– Lựa chọn cơ sở dữ liệu ETABS tập tin .PRO sử dụng công cụ CSixRevit trong việc ánh xạ các đối tượng.

Revit-4

5. Thuộc tính dữ liệu sàn

– Tất cả thuộc tính đối tượng sàn trong Revit Structure sẽ được nhập sang ETABS.

– Một thuộc tính sàn mới sẽ được tự động tạo ra và cập nhật vào trong ETABS.

– Người dùng có khả năng thực hiện những thay đổi nhỏ trước khi nhập các thuộc tính đối tượng sàn vào ETABS.

– Thuộc tính vật liệu trong Revit Structure có thể được gán vào các thuộc tính đối tượng sàn trong ETABS.

Revit-5

6. Thuộc tính dữ liệu vách

– Giống như đối tượng sàn, tất cả các thuộc tính của đối tượng vách trong Revit Structure sẽ được nhập vào ETABS.

– Một thuộc tính mới của tường được tạo ra sẽ tự động được cập nhật vào trong ETABS.

– Người dùng có khả năng thực hiện những thay đổi nhỏ cho đối tượng vách trước khi nhập vào ETABS. Thuộc tính vách trong Revit Structure có thể gán và tải lại thuộc tính đó trong ETABS.

Nguồn: www.cic.com.vn

Bình luận về bài viết
Đang tải...