Công trình, dự án

Thể loại công trình
Vị trí
Năm hoàn thành
2 0102 019
Kiến trúc sư
Đơn vị thiết kế
Dự án
Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
2018
Lâm Đồng,Việt Nam
2016
Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
2019
Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
2018
Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
2016
Thừa Thiên Huế,Việt Nam
2018
Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
2019
Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
2014
Việt Nam,Đà Nẵng
2019
Việt Nam,Đà Nẵng
2018
Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
2017
Việt Nam
2018
Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
2019
Việt Nam,Đà Nẵng
2019
Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
2017
Bình Dương,Việt Nam
2018
Hà Nội,Việt Nam
2019
Thái Nguyên,Việt Nam
2018

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Điền vào mẫu dưới đây để đăng ký

Nhận mật khẩu của bạn

Vui lòng điền tên đăng nhập hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

massa sed adipiscing Aliquam id, odio