Công trình, dự án

Thể loại công trình
Vị trí
Chọn từ danh sách...
Năm hoàn thành
2 0102 019
Kiến trúc sư
Đơn vị thiết kế
Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2021
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2021
Thừa Thiên Huế, Việt Nam
2021
Kon Tum, Việt Nam
2020
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2021
Hà Nội, Việt Nam
2018
Hà Nội, Việt Nam
2020
Hưng Yên, Việt Nam
2020
Sóc Trăng, Việt Nam
2020

Xin chào!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Tạo tài khoản mới!

Điền vào mẫu dưới đây để đăng ký

Nhận mật khẩu của bạn

Vui lòng điền tên đăng nhập hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.