Công trình, dự án

Thể loại công trình
Vị trí
Năm hoàn thành
2 0102 019
Kiến trúc sư
Đơn vị thiết kế
Việt Nam
Việt Nam, Đồng Nai
2018
Hà Nội, Việt Nam
2020
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2019
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
2018
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2016
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2020
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
2019
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2019
Hà Nội, Việt Nam
2019

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Điền vào mẫu dưới đây để đăng ký

Nhận mật khẩu của bạn

Vui lòng điền tên đăng nhập hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Donec Aenean leo ut velit, massa pulvinar