Công trình, dự án

Thể loại công trình
Vị trí
Năm hoàn thành
2 0102 019
Kiến trúc sư
Đơn vị thiết kế
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Khánh Hòa, Việt Nam
2016
Nghệ An, Việt Nam
2016
Bình Dương, Việt Nam
2017
Hải Dương, Việt Nam
2017
Nghệ An, Việt Nam
2016
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2016
Hà Nội, Việt Nam
2018
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2017
Việt Nam, Đà Nẵng
2019
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2016
1 2 3 4 5 6

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Điền vào mẫu dưới đây để đăng ký

Nhận mật khẩu của bạn

Vui lòng điền tên đăng nhập hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Praesent mattis id, ut Donec Phasellus in quis, sit Donec dolor commodo