Công trình, dự án

Thể loại công trình
Vị trí
Năm hoàn thành
2 0102 019
Kiến trúc sư
Đơn vị thiết kế
Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
2019
Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
2018
Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
2019
Việt Nam,Đà Nẵng
2019
Việt Nam,Đà Nẵng
2018
Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
2017
Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
2019
Bình Dương,Việt Nam
2018
Hà Nội,Việt Nam
2019
Hà Nội,Việt Nam
2013
Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
2013
Hà Nội,Việt Nam
2013
Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
2012
Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
2018
Bà Rịa - Vũng Tàu,Việt Nam
2018
Hà Nội,Việt Nam
2018
Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
2017

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Điền vào mẫu dưới đây để đăng ký

Nhận mật khẩu của bạn

Vui lòng điền tên đăng nhập hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

sit ipsum tempus dolor. Donec dictum elit. non consequat. dolor