Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này mô tả các loại thông tin được thu thập bởi Architech.vn ( “Architech”, “chúng tôi” hay “chúng ta”) trong quá trình cung cấp trang web này, các trang web có liên quan, ứng dụng máy tính, và các dữ liệu, dịch vụ, thông tin, công cụ , chức năng, cập nhật và các vật liệu tương tự (gọi chung là “Dịch vụ”), làm thế nào chúng ta sử dụng nó, người mà các thông tin có thể được chia sẻ, những gì lựa chọn dành cho bạn khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin và những nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Dịch vụ. Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn hướng bằng lòng cho phép chúng tôi xử lý thông tin phù hợp với chính sách này. Xin vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng, được đưa vào như thể đọc đầy đủ ở đây.

Chính sách này có thể thay đổi. Nếu duy trì hoặc sử dụng thông tin thực hành của chúng tôi thay đổi, chúng tôi sẽ cho bạn biết bằng cách đăng những thay đổi chính sách bảo mật trên các dịch vụ và / hoặc làm cho bạn nhận thức được sự thay đổi. Vui lòng tham khảo “Ngày hiệu lực” ở trên để xem khi chính sách này được cập nhật cuối cùng.

1. Lãnh thổ

Bất kể nơi mà các máy chủ của chúng tôi được đặt, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý bởi chúng tôi tại Hoa Kỳ, nơi mà các quy định bảo vệ dữ liệu và sự riêng tư có thể hoặc có thể không để cùng một mức độ bảo vệ như trong các phần khác của thế giới. THEO GHÉ THĂM TRANG WEB VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUÝ dứt khoát và rõ ràng đồng ý thu thập VÀ CHẾ BIẾN TẠI HOA KỲ CỦA MỌI THÔNG TIN THU HOẶC ĐƯỢC Mỹ QUA ĐỆ TRÌNH TỰ NGUYỆN, VÀ Hoa Kỳ LUẬT chỉnh NÀO ĐÓ THU VÀ CHẾ BIẾN.

2. Thông tin thu thập

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin về người sử dụng dịch vụ: thông tin cá nhân tự nguyện cung cấp thông tin và tự động thu thập.

Thông tin cá nhân thu thập

Architech thu thập một số thông tin cá nhân về bạn, có thể được cung cấp khi bạn đăng ký cho các dịch vụ, khi bạn hoàn thành một cuộc khảo sát, khi bạn tạo hoặc cập nhật tài khoản, khi bạn sử dụng Dịch vụ, khi bạn yêu cầu dịch vụ hoặc nếu không khi bạn gửi thông tin như vậy. Các thông tin có thể được thu thập bao gồm:

     1. Tên;
2. Địa chỉ nhà;
3. Số điện thoại;
4. E-mail;
5. Tên người dùng;
6. Dữ liệu vị trí;

Dịch Vụ có thể cho phép bạn đăng nhập thông qua một mạng lưới xã hội của bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook hay Twitter. Nếu bạn sử dụng chức năng đó, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ những nguồn tin về bạn, bao gồm tên và e-mail, và các dữ liệu khác có thể có sẵn từ các nguồn như vậy.

Mặc dù dịch vụ có thể yêu cầu thông tin thanh toán, chẳng hạn như số thẻ tín dụng, thông tin được thu thập bởi một nhà cung cấp dịch vụ tài chính của bên thứ ba, không phải bởi Architech. Chúng tôi không có quyền truy cập vào hoặc lưu trữ thông tin thanh toán của bạn.

Thông tin Phi cá nhân

Thông tin Phi cá nhân là không nhận dạng cá nhân hoặc thông tin vô danh về bạn, bao gồm nhưng không giới hạn độ tuổi, giới tính, liên kết và những chất liệu được lịch sử ghi danh, các loại thiết bị bạn sử dụng và hệ điều hành của nó, các trang được truy cập thường xuyên nhất, làm thế nào trang đang sử dụng, đề cập các trang web, các ứng dụng tải về, thuật ngữ tìm kiếm nhập vào, và dữ liệu phi cá nhân tương tự.

Tự động theo dõi Internet Protocol (IP) địa chỉ là một trong những phương pháp tự động thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn và các thông tin tình nguyện của bạn. Một địa chỉ IP là một số được tự động gán cho thiết bị của bạn bất cứ khi nào bạn lướt internet. Hơn nữa, dịch vụ này có thể sử dụng đèn hiệu web, thẻ pixel, cookies, các liên kết nhúng, và thường được sử dụng công cụ thu thập thông tin khác. Các dịch vụ cũng có thể thu thập nhận dạng thiết bị.

Mặc dù nó có thể là có thể tắt các bộ sưu tập các tập tin cookie thông qua thiết bị của bạn, mà sẽ can thiệp vào việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Ngoài ra, Architech có thể thu thập dữ liệu từ các nguồn bên thứ ba và kết hợp nó với dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn.

Mục đích của dịch vụ này là để chia sẻ tài liệu bạn gửi. Bất cứ điều gì bạn niêm yết công khai sẽ không được coi là thông tin cá nhân. Các dịch vụ có thể yêu cầu sự cho phép và truy cập vào thư viện ảnh, thư viện ảnh hoặc khu vực lưu trữ thiết bị khác đang nắm giữ hình ảnh của bạn, để cho bạn để tải lên và chia sẻ những hình ảnh thông qua Dịch Vụ.

4. Sử dụng thông tin

Sử dụng nội bộ của thông tin bởi Architech

Chúng tôi chấp nhận và thu thập thông tin trong một nỗ lực để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để giúp chúng tôi phát triển và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của bạn, gửi tài liệu cho bạn, thông báo cho bạn về nghị của chúng tôi, thợ may Dịch vụ của chúng tôi để đáp ứng sở thích của bạn, và cho các mục đích khác được phép của pháp luật.
Tính năng chia sẻ thông tin thu thập với bên thứ ba, tư vấn, và các Đại lý

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với đối tác kinh doanh, tư vấn, cung cấp dịch vụ, tư vấn và các chi nhánh của chúng tôi để cho họ để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, cho bạn, và cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ. Ví dụ, máy chủ và dịch vụ Internet cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể có quyền truy cập vào thông tin này.

Chúng tôi có thể tiết lộ hồ sơ của bạn, hình ảnh và nội dung tải lên như người sử dụng đặc trưng trên dịch vụ của chúng tôi, cho các mục đích tiếp thị. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba để thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm đến bạn, để bổ sung thông tin của họ về bạn, hoặc cho các mục đích kinh doanh khác.

Các dịch vụ được thiết kế để cho phép bạn thực hiện công khai thông tin nhất định. Nếu bạn làm như vậy, nó có thể được truy cập đến công cộng mà không hạn chế.

Dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc ( “Google”). Google Analytics sử dụng cookie, để giúp chúng tôi phân tích cách người dùng sử dụng Dịch vụ. Bạn có thể lựa chọn ra các bộ sưu tập của Google. Vui lòng truy cập quản lý Tuỳ chọn Quảng cáo của Google hay các trình duyệt chối Google Analytics add-on để biết thêm thông tin.

Hơn nữa, chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin thu thập đến mức chúng tôi tin rằng nó cần thiết để tuân thủ luật pháp, chẳng hạn như để đáp ứng với một trát tòa hoặc toà án, để bảo vệ một yêu cầu pháp lý hoặc theo sự cho phép của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn để thừa kế quan tâm, trong đó có thể bao gồm nhưng không giới hạn đến một bên thứ ba trong trường hợp của một vụ mua bán, sáp nhập hoặc phá sản.

4. Liên kết

Dịch vụ của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web khác như vậy. Khi bạn rời khỏi dịch vụ của chúng tôi để truy cập vào một trang web hoặc ứng dụng, xin vui lòng đọc các báo cáo bảo mật của những trang web mà có thể thu thập thông tin cá nhân. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin được thu thập bởi Architech thông qua Dịch Vụ.

5. Bảo mật

Chúng tôi sử dụng biện pháp bảo vệ và kỹ thuật để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn chống lại sự mất mát, trộm cắp, thay đổi và truy cập trái phép, sử dụng và tiết lộ. Chúng tôi cũng sử dụng các thủ tục an ninh để bảo vệ thông tin của bạn từ truy cập trái phép của người dùng bên trong và bên ngoài công ty.

Bất kể các biện pháp phòng ngừa được thực hiện bởi Architech, không truyền tải dữ liệu qua Internet được đảm bảo là hoàn toàn an toàn. Nó có thể được có thể cho các bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi để đánh chặn hoặc truyền truy cập hoặc thông tin bất hợp pháp. Trong khi chúng tôi cố gắng để bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin mà bạn chuyển tới chúng tôi.

6. E-Mail và Bản tin điện tử

Chúng tôi có thể cung cấp các bản tin điện tử và e-mail liên quan đến chương trình khuyến mãi, sản phẩm và dịch vụ mới, hoặc tài liệu tiếp thị khác như là một dịch vụ cho người sử dụng của chúng tôi. Bạn có thể nhận các bản tin và e-mail liên quan đến chương trình khuyến mãi và tiếp thị của chúng ta. Nếu, sau khi bạn đã nhận được một tin nhắn, bạn không còn muốn nhận được các tài liệu đó, bạn có thể lựa chọn ra bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy bỏ đăng ký bao gồm trong mỗi bản tin điện tử và e-mail.

7. Truy cập và điều khiển

Một số thông tin thu thập về bạn sẽ có thể phục hồi và thay đổi thông qua đăng nhập tên đăng nhập. Để làm như vậy, hãy làm theo các hướng dẫn trên Dịch Vụ.

8. Công cụ truyền thông

Các dịch vụ có thể chứa các công cụ cho phép bạn chia sẻ thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin nhạy cảm, với những người khác, thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và theo những cách khác. Nếu bạn chọn để sử dụng các công cụ như vậy, xin vui lòng thận trọng khi chia sẻ thông tin nhạy cảm.

9. Trẻ em và bảo mật

Chúng tôi không cố ý cho phép người dùng đăng ký cho các dịch vụ của chúng tôi nếu họ dưới 13 tuổi, và do đó không yêu cầu thông tin cá nhân từ bất cứ ai ở độ tuổi dưới 13. Nếu chúng ta nhận thức được rằng một khách hàng là ở độ tuổi dưới 13 và có đăng ký mà không được sự đồng ý của cha mẹ trước khi kiểm chứng, chúng tôi sẽ loại bỏ hoặc cô đăng ký thông tin cá nhân của mình từ các tập tin của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của người dưới 13 tuổi, người đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi mà không cần sự chấp thuận của bạn, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ e-mail dưới đây và chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

10. Không theo dõi

Hiện nay, dịch vụ không đáp ứng đặc biệt để trình duyệt không theo dõi các yêu cầu.

11. Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gợi ý về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail tại legal@architech.vn.

Xin chào!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Tạo tài khoản mới!

Điền vào mẫu dưới đây để đăng ký

Nhận mật khẩu của bạn

Vui lòng điền tên đăng nhập hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.