Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ

Nhà QT

Đơn vị thực hiện: Landmak Architecture

Địa điểm: Đống Đa, Hà Nội
Kiến trúc sư: Tạ Tiến Vĩnh, Trương Tuấn Chung
Năm hoàn thành: 2016
Ảnh: Lê Anh Đức, Triệu Chiến
Nhóm thiết kế: Lê Minh Hoàng, Ngô Hưng, Đặng Việt Anh, Nguyễn Thảo, Vũ Nam Sơn, Đỗ Thọ Hà, Bùi Huy Toàn.

Theo handhome

Bình luận về bài viết
Đang tải...