Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ

Nhà mái gấp

Đơn vị thực hiện: Toob Studio
Địa điểm: Yên Bài, Hà Nội
Diện tích: 120m2
Năm hoàn thành: 2015
Ảnh: Lê Anh Đức
Chi phí: 30.000 USD

Theo handhome

Bình luận về bài viết
Đang tải...