Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
Nhà nghỉ

Nhà nghỉ

Nhà nghỉ, nhà trong rừng, nhà trên núi…

YOLO Camping House

YOLO Camping House là một cụm 10 căn lều phục vụ du lịch tại Đà Lạt trong một công trình cho thuê nghỉ dưỡng. Nhóm thực hiện đã chủ động tự thiết kế và may những chiếc lều vải này để đặt trong từng không gian với những màu sắc đặc trưng của…

- Advertisement -