Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
Ngôi nhà Việt

Ngôi nhà Việt

Kiến trúc, nội thất nhà Việt đẹp, độc đáo, có phong cách riêng.

Nhà ở Châu Đốc / NISHIZAWAARCHITECTS

Thiết kế                   : NISHIZAWAARCHITECTS Vị trí                        : Thành phố Châu Đốc, Vietnam KTS chủ trì             : Shunri Nishizawa, Nguyễn Đỗ Hồng Quân, Lương Thanh Tùng Diện tích                 : 340m2 Năm hoàn thành…