Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
Căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư

Căn hộ chung cư

- Advertisement -

Căn hộ Sayama / Schemata Architects

Căn hộ Sayama là dự án tân trang một tòa chung cư cũ có từ kỳ tăng trưởng kinh tế sau chiến tranh ở Nhật Bản. Công trình ban đầu được thiết kế cho 30 căn hộ sử dụng module nhà ở có tên “nLDK”, một hệ thống xây dựng hiệu quả được sử dụng…