Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ

Nhà Cúc Cu

Công trình này dành tặng gia đình cố hoạ sĩ Lê Huy Hoàng. Chúng tôi đã thực hiện nó với một thứ tình cảm đặc biệt. Chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc với công việc của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào!

Đơn vị thực hiện: Adrei Studio
Địa điểm: Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
Diện tích khu đất: 96m2
Diện tích xây dựng: 55m2
Ảnh: Triệu Chiến

Theo handhome

Bình luận về bài viết
Đang tải...