Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ

Nguyên lí Hình – Nền

Hình là một chi tiết hay một hình ảnh được đặt trên giấy, vải, hoặc trên 1 khung nền khác.

Nền là một khoảng không gian của mặt giấy.

1508626_1406045319661409_986661779_nHình còn được gọi là đối tượng, hình thể, chi tiết, hoặc hình dạng đóng. Nền còn được gọi là không gian, khoảng dư, khoảng trắng hoặc là 1 diện lớn.
Sắp xếp ngẫu nhiên với không gian mở   Sắp xếp có trật tự với không gian đóng   Không gian đóng (chữ A)
Nguyên lí hình-nền nói rằng không gian là kết quả của việc sắp những hình khác nhau, việc đó cũng cần được cân nhắc giống như việc chọn lựa các hình vậy.
Một bản đồ quy hoạch.
Không gian được gọi là không gian mở hay không gian ẩn (Negative Space) nếu những hình trong đó không được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định. Không gian đóng hay không gian hiện (Positive Space) khi được sắp xếp có hình dạng và trật tự.
Hai diện tạo nên 1 không gian…

Khi những yếu tố hoặc không gian không rõ ràng, nhưng tuy vậy lại hiển nhiên (là thấy được ) – nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy chúng cho dù chúng ta không nhìn thấy chúng thực sự – được gọi là một sự ngụ ý, hàm ý, ám chỉ.
10003517_1409289476003660_1965608773_n

 Nguồn: architect.vietdesigner.net
Bình luận về bài viết
Đang tải...