Kiến TV

Kiến TV

Kênh phim ảnh, clip về kiến trúc, nội thất, xây dựng, công nghệ…

[AutoCAD] Đóng gói hồ sơ AutoCAD bằng eTransmit

Khi bản vẽ của bạn chứa những font chữ không phổ thông, khung tên bản vẽ dùng nội bộ công ty bằng xref, cài đặt nét in tiêu chuẩn riêng… khi bạn gửi bản vẽ cho đối tác hoặc người ngoài công ty họ sẽ gặp khó khăn khi mở. Đó là lỗi font chữ…