Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ

[Kiến TV] Minh họa kiến trúc: Photoshop Landscape Tutorial

Video giải thích các luồng công việc được sử dụng để thêm một cảnh quan để vẽ Kerkythea chỉ dùng photoshop.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận về bài viết
Đang tải...