Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ

[Kiến TV] Cách mà người ta làm sân có hoa văn…Quá sáng tạo

Lớp phủ bê tông được thực hiện với giấy nến . Đẹp và bền.

Chúng tôi mở rộng các đường lái xe và làm cho nó rộng hơn.

Sau khi lớp đầu tiên của lớp phủ sửa đổi, chúng tôi đặt ra các mô hình giấy nến.

Bây giờ nó là thời gian để loại bỏ các giấy nến.

Thời gian hoàn hảo, trời mưa 2 ngày sau khi chúng tôi hoàn thành.

Bình luận về bài viết
Đang tải...