Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
Kiến trúc sư

Kiến trúc sư

Các bài viết về các kiến trúc sư nổi tiếng trên thế giới

Tadao Ando: “Đây là nhà tôi”

Kiến trúc sư nổi tiếng nhất Osaka đã giới thiệu: “Đây là nhà tôi”. Tadao Ando nói: “Tôi muốn được sống ở một nơi vui vẻ, nơi mà mỗi ngày trôi qua đều là một ngày thú vị, một nơi yên tĩnh để suy ngẫm”.

- Advertisement -