Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ

Kiến trúc sư là bông hoa nở muộn !

Hầu hết các Kiến Trúc Sư đạt bước tiến bộ trong chuyên môn khi đạt độ tuổi khoảng năm mươi. Có thể không có một ngành nghề nào yêu cầu một người tích hợp một phạm vi kiến thức rộng lớn như thế vào một cái gì đó cụ thể và chính xác.
Một Kiến Trúc Sư phải có kiến thức về lịch sử, nghệ thuật, xã hội học, vật lí, tâm lí học, vật liệu học, biểu tượng học, tiến trình chính trị, và nhiều lĩnh vực không đếm được, và sáng tạo công trình đáp ứng được các quy chuẩn xây dựng, tránh được thời tiết, chống lại động đất, có hệ thống thang máy và kĩ thuật phức tạp, và thỏa mãn công năng phức tạp và nhu cầu cảm xúc của người sử dụng. Học cách tích hợp tất cả các mối quan tâm này vào một sản phẩm gắn kết cần một thời gian lâu dài, với rất nhiều thử nghiệm và sai lầm trong đó.

Nếu bạn định tiếp tục trên con đường kiến trúc, thì đó là một hành trình dài. Nó xứng đáng như thế!

CaptureNguồn : 101 Điều tôi học ở trường kiến trúc.

Bình luận về bài viết
Đang tải...