Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
Góc họa thất

Góc họa thất

Góc họa thất, chuyên mục dành cho sinh viên

Kiến trúc sư là bông hoa nở muộn !

Hầu hết các Kiến Trúc Sư đạt bước tiến bộ trong chuyên môn khi đạt độ tuổi khoảng năm mươi. Có thể không có một ngành nghề nào yêu cầu một người tích hợp một phạm vi kiến thức rộng lớn như thế vào một cái gì đó cụ thể và chính xác.

Bạn là sinh viên kiến trúc khi…

Bạn là sinh viên kiến trúc khi... 1. ... bạn quan sát ngày sinh nhật của bạn, chứ không tổ chức nó. 2. ... bạn nghĩ là bạn có thể tạo ra không gian. 3. ... bạn luôn luôn thèm ngủ vào mỗi cuối tuần. 4. ... bạn mất chìa khóa nhà một tuần…

- Advertisement -