Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
Góc họa thất

Góc họa thất

Góc họa thất, chuyên mục dành cho sinh viên

- Advertisement -

Kiến trúc sư là bông hoa nở muộn !

Hầu hết các Kiến Trúc Sư đạt bước tiến bộ trong chuyên môn khi đạt độ tuổi khoảng năm mươi. Có thể không có một ngành nghề nào yêu cầu một người tích hợp một phạm vi kiến thức rộng lớn như thế vào một cái gì đó cụ thể và chính xác.