Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ

DN House (Nhà ở đô thị)

Đô thị mới phát triển nhanh và nhiều ở Việt Nam (từ sau giai đoạn mở cửa), theo đó nhà ở đô thị cũng trở nên phổ biến, quen thuộc.

Qua công trình này, chúng tôi giới thiệu một nghiên cứu và ứng xử với nhà phố đặt trong khu vực đền bù quy hoạch, giải phóng mặt bằng.

Thiết kế: Le Studio Architects
Thi công: Chủ nhà
Nội thất mộc: Le Studio Architects
Thời gian hoàn thành: 11/2016
Diện tích: 50m2
Địa chỉ: Dương Nội, Hà Nội, Việt Nam
Ảnh: Nguyễn Thái Thạch

 

Theo handhome

Bình luận về bài viết
Đang tải...