Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
Ngoại thất, công viên, cảnh quan

Ngoại thất, công viên, cảnh quan

Các bài viết về cảnh quan, công viên

Bưng Tent

Hình ảnh những chiếc lều của nông dân dựng lên để tránh nắng trong những mùa gặt cỏ lác (cói) ở miền Tây, tạo cảm hứng cho chúng tôi về chất cảm không gian, con người và cuộc sống nơi miền quê yên bình. Chúng tôi muốn viết lại câu chuyện đó…

- Advertisement -