Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
Công trình công cộng

Công trình công cộng

Công trình công cộng

Nhà Ga cổ ở Đà Lạt

Alexandre Yersin tìm ra Đà Lạt năm 1893, từ một cao nguyên hoang sơ ít người biết đến. Chẳng bao lâu Đà lạt được người Pháp biết đến và chọn là địa danh nổi tiếng. Vấn đề đặt ra cho người Pháp là làm sao đến được cao nguyên này thuận lợi…
;