Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
Công trình công cộng

Công trình công cộng

Công trình công cộng

- Advertisement -

Trung tâm Triển lãm Cloud Town / Approach Design

Công trình nằm ở khu công nghệ Cloud Town tại Hàng Châu, Trung Quốc. Trước kia từng là một công viên chưa hoàn thiện, nay nơi đây đã trở thành một trung tâm khoa học tiêu biểu ở Trung Quốc. Với ý niệm không để trải nghiệm của người dùng bó…