Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
Phần mềm

Phần mềm

Phần mềm thiết kế, phần mềm đồ họa, phần mềm làm phim…

Dự án Autodesk Quantum: tương lai của BIM ?

Trong một buổi phỏng vấn, Martyn Day trao đổi với trưởng kiến trúc sư phần mềm Autodesk Jim Awe về tầm nhìn của công ty với công cụ BIM thế hệ tiếp theo. Cho tới năm nay Revit đã được 17 năm tuổi. Từ một hệ thống cũ được gọi là…