Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
Công nghệ

Công nghệ

Công nghệ xây dựng, công nghệ thi công, công nghệ vật liệu

Có gì mới trong AutoCAD 2019?

Làm mới hệ thống biểu tượng, tăng cường trải nghiệm thị giác Với phiên bản mới nhất, thiết kế phẳng được áp dụng vào thanh Ribbon, Status Bar, Quick Access Toolbar (QAT) và Application Menu. Các icon này mang lại trải nghiệm thị giác tốt…

- Advertisement -