Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
Cải tạo sửa chữa

Cải tạo sửa chữa

Intamara 29 House

Nằm trong con hẻm 29 Soi Intamara, đường Sutthisarnwinitchai, thủ đô BangKok. Ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Laochariyakul và đây cũng từng là ngôi nhà bị bỏ hoang 10 năm trước vì việc xây dựng không đúng phương…