Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ
Cải tạo sửa chữa

Cải tạo sửa chữa

Nhà HSH / A Milimetre

Một ngôi nhà có từ thập niên 80 đã được tân trang lại ở phía Đông Bangkok. Công trình hiện trạng thiếu ánh sáng và lưu thông khí cần thiết. Cửa sổ cũ nhỏ và không gian trong nhà thiếu riêng tư vì giao thông và người qua đường.

- Advertisement -