Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ

- Advertisement -

Những sáng tạo thú vị với gỗ.

Bạn có đủ sáng tạo và sự kiên nhẫn để làm nên những sản phẩm như thế này không? Bạn có tin gỗ có thể may thành chăn đắp, giỏ đi chợ hoặc thậm chí ứng dụng để làm nên những đôi giày?