Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ

Bê tông tự sửa chữa

Lấy cảm hứng từ cơ chế phục hồi tự nhiên của da người (nhờ các tác nhân đông máu và tác nhân làm lành), các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge, Đại học Cardiff và Đại học Bath tìm cách chế tạo bê tông tự sửa chữa.

- Advertisement -