Cộng đồng Kiến trúc & Công nghệ

4 bí quyết giúp thành thạo phần mềm Revit

1. Thành thạo việc dựng hình các đối tượng cơ bản trong phần mềm Revit

Mô hình Revit là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của quá trình ứng dụng công nghệ BIM trong xây dựng. Do vậy, quy trình mô hình cũng như các yêu cầu cho mô hình Revit là thực sự cần thiết, tùy theo mức độ phát triển của dự án (Level of Development).

Một số yêu cầu: Dựng thành thạo đài móng, dầm, cột, sàn, cốt thép, mái, cầu thang, lan can, tường xây, tường kính, hệ thống cơ điện nước, nội thất, địa hình…

2. Thành thạo việc tạo dựng Family

Trong phần mềm Revit gồm 3 loại Family cơ bản là System Family, Assembly Family (Loadable Family) và In-Place Family. Việc tạo và tối ưu hóa Family theo các dự án là rất quan trọng, bởi thực tế mô hình thông tin BIM cũng được tạo nên từ tập hợp các Family nói trên.

Một số yêu cầu: Biết cách lựa chọn file mẫu tạo Family, cách dựng khối, thêm thuộc tính hiệu quả.

3. Thành thạo việc quản lý mô hình Revit

Việc dựng mô hình Revit đã là một trở ngại, tuy nhiên kỹ năng quản lý mô hình để đạt được hiệu quả công việc còn khó khăn hơn. Người dùng cần thành thạo phần quản lý để tạo ra được các bộ hồ sơ thiết kế, quản lý khối lượng, thể hiện 3D hiện trạng thi công, hay mức độ hơn nữa là quản lý thông tin để phân tích năng lượng, bảo trì tòa nhà khi đưa vào sử dụng.

Một số yêu cầu: Quản lý tốt các phần Shared Parameters, Project Browser, View Templates, Filters, View Naming Convention, Visibility/Graphic, Design Option, Phases, Collaboration, Additional Setting…

4. Am hiểu sự tương tác giữa Revit với các phần mềm khác

Ngoài việc sử dụng thành thạo phần mềm Revit, người dùng nên biết thêm một số phần mềm khác trong công nghệ BIM. Mô hình thông tin công trình được tạo lập từ Revit, nhưng để tối ưu hóa mô hình đó vào công việc thực tế thì cần thêm các phần mềm khác.

 

Một số yêu cầu: Hiểu biết thêm về Revit+Navisworks+Synchro=Quản lý xung đột, mô phỏng; Revit+Robot=Phân tích kết cấu; Revit+Green Building Studio=Phân tích năng lượng; Revit+Infraworks=Thiết kế cơ sở phần hạ tầng; Revit+Vico=Bóc tách dự toán…

Bình luận về bài viết
Đang tải...